Γνώρισέ με

Γνωρίζω τις προκλήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης

Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών, εργάστηκα στην οικογενειακή επιχείρηση για 15 χρόνια. Μέσα από τη διαχείρισή της βίωσα όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες και όλες τις δυσκολίες που καλούνται να ξεπεράσουν. Η διευθέτηση όλων των παράλληλων εργασιών, πέρα από την κύρια απασχόληση μου και η αγωνία να ανταπεξέλθω σε όλα όσα απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης με οδήγησαν να κατανοήσω τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων γενικά.

Behind every successful & happy business owner,
there is an amazing virtual assistant

To όραμά μου

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας, με τη βοήθεια της V.Able

H ανάγκη μου να βοηθάω τους ανθρώπους πηγάζει από τον εθελοντισμό με τον οποίο ασχολούμαι ενεργά πάνω από 30 χρόνια. Αυτή η ανάγκη με οδήγησε να δημιουργήσω τη V.Able έτσι ώστε να μπορέσω, μέσα από τις υπηρεσίες μου, να βοηθήσω επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Χρησιμοποιώ όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που απέκτησα μέσα από τη διαχείριση της δικής μας οικογενειακής επιχείρησης και τα εμπλουτίζω με το όραμά μου. Να βοηθάω επιχειρήσεις να εκπληρώνουν το σκοπό τους και ανθρώπους να πετυχαίνουν τα όνειρα και τους στόχους τους.

Σε ποιους απευθύνομαι

Σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, χωρίς να αυξήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Ορισμένα παραδείγματα επιχειρήσεων στις οποίες μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου: Γιατροί, δικηγόροι, μεσίτες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι/εθελοντικές οργανώσεις, εμπορικά καταστήματα,επιχειρήσεις ομορφιάς