πιστεύω σε μια επικοινωνία ανοιχτή, με ειλικρίνεια, διαφάνεια και αυθεντικότητα