Στην πρώτη μας online συνάντηση γνωριζόμαστε και συζητάμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Καταλήγουμε στα εργασίες στις οποίες μπορώ να σας υποστηρίξω.